Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Aamulehti 20.04.2009: Joskus ylivelkaantuneen kannattaa maksaa luotot uudella lainalla (lue koko artikkeli tästä)

"Joskus ylivelkaantuneen kannattaa maksaa vanhat luotot pois ottamalla uusi laina, mutta ensin on oltava varmuus siitä, että pystyy maksamaan uuden luoton korot ja lyhennykset,"

Vapaaehtoinen velkajärjestely - sopimus velkojien kanssa:

Vapaaehtoisella velkajärjestelyllä tarkoitetaan sitä, että ylivelkaantunut pyrkii järjestämään maksamattomat maksunsa ja lainansa siten, että pystyy esim. yhdellä uudella luotolla maksamaan velkansa pois ja hoitamaan uuden luottonsa mahdollisesti pidemmällä maksuajalla ja pienemmillä koroilla käytössä olevilla tuloillaan. Joskus järjestely vaatii myös asunnon vaihtoa pienempään ym. toimenpiteitä, sekä oman taloudellisen tilanteen seurannan ja säästämisen käyttöä. Vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että mikään viranomaistaho ei "pakota" siihen, vaan velallisen tulee olla yhteydessä kaikkiin velkojiinsa ja saada heidät kaikki suostumaan ns. sovintoon vapaaehtoisesta velkajärjestelystä.

Kysymys on siten yksinkertaisesti sopimuksesta, jonka velkojat ja velallinen tekevät keskuudessaan, ja yleensä vaaditaan kaikkien velkojien hyväksymistä Mikään ei kuitenkaan estä velkojaa ja velallista sopimaan keskinäisen velkansa keskenään, mutta jos velkojilta edellyteään jonkin suuruista "akordia" eli velan osan anteeksiantoa tms. velkojat yleensä edellyttävät että kaikkia velkojia kohdellaan yhdenmukaisesti.

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn järjestäminen on yleensä melko työlästä, selvittää kaikki velkojat yhteystietoineen, selvittää velan määrät, korot ja viivästyskorot tiettyyn ajanjaksoon mennessä, selvittää velallisen tulojen tason säilyminen pitkälläkin aikajaksolla eteenpäin, neuvotella kunkin velkojan kanssa mahdollisesta vastaantulosta, jos sopimus saadaan aikaan jne.

Tämä menettely voidaan kuitenkin katsoa vaiheeksi matkalla viralliseen velkajärjestelyyn, jossa edellytetään sovintomahdollisuuksien selvittämistä velkojien kanssa ennen virallisen velkajärjestelyn hakemista. Vapaaehtoisesta velkajärjestelystä neuvoteltaessa kannattaa laatia velkajärjestelyhakemus ja sen perusteella suunnitella maksuohjelmaa, koska se antaa velkojille totuudenmukaisen vaihtoehdon, jos vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä, sekä selvittää velalliselle, millä tuloilla ja menoilla velallinen joutuu tulemaan toimeen sen ajan, kun hoitaa mahdollisesti saamaansa järjestelyluottoa.

Toinen vaikeus on siinä, että mistä saada järjesteluotto, eli kuka antaa lainaa sellaiselle joka on jo taloudellisissa vaikeuksissa ja ylivelkaantunut. Pankkilainaan vaaditaan vakuudet, eikä pelkällä vakuudella voi saada luottoa, ellei pankkia vakuuteta velanhoitokyvyn jatkumisesta suunnitellulle laina-ajalle.

Tähän on avun tuonut Takuu-Säätiö, joka myöntää hakemuksesta takauksia juuri tällaisiin tapauksiin. Takuusäätiöstä ja takauksen hakemisesta tarkemmin toisaalta. Mikäli on mahdollisuus saada takuut tai vakuudet muualta, on kuitenkin pystyttävä vakuuttamaan sekä takauksen/vakuuksien antajat että myös luotottava rahalaitos velallisen maksukyvyn säilymisestä aiottuna laina-aikana.

Yksinkertaisuudessaan vapaaehtoinen velkajärjestely etenee seuraavasti:

  1. Selvitetään kaikki velkojat ja velkojen määrä korkoineen, viivästyskorkoineen, kuluineen tietylle tulevaisuuden päivämäärälle.
  2. Selvitetään velallisen vakinaiset tulot ja vakituiset menot (asunto-ravinto yms) ilman velanhoitoa.
  3. Selvitetään velkojen hoitoon tarvittava määrä.
  4. Selvitetään miten paljon velkaa pystytään em. menoilla hoitamaan tietyssä ajassa (esim 8 vuodessa).
  5. Lasketaan, mikä määrä olisi saatavissa järjestelyluottoa.
  6. Em. perusteella otetaan yhteyttä velkojiin, ja tiedustellaan, olisivatko he valmiit sopimaan asian, jos velkojan velasta suoritetaan tietty prosenttiosuus (esim 75%) tiettynä päivänä esim. 3 kk:n päästä.
  7. Jos velkojat saadaan suostumaan sovintoon, haetaan takausta (Takuu-Säätiöltä tai muualta) ja takauksien/vakuuksien saamisen jälkeen haetaan luottoa.
  8. Jos luotto myönnetään, allekirjoitetaan sopimus ja aikaisemmat velkojat saavat sovitun osuutensa sovittuna päivänä, ja velkojien ja velallisen välit ovat tämän jälkeen selvät.
  9. Velallinen hoitaa järjestelyluottonsa laina-asiakirjojen mukaisesti.

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn etuna voidaan pitää sitä, että jos siihen päästään, eli velkojat ja velallinen sopivat menettelystä, saavat velkojat kerralla tietyn osuuden velastaan, ja velkasuhde päättyy siihen. Velkojien ei tarvitse odottaa ja seurata suorituksia virallisen velkajärjestelyn maksuajan (nyk. minimi 5 vuotta) puitteissa, vaan velkoja ja velallisen velkasuhde on ns. kerrasta poikki.

Velallisen kannalta ehkä eduksi voisi katsoa sen, että tulevaisuudessa (virallisen velkajärjestelyn järjestelyajan kausi) tapahtuva tulojen mahdollinen kasvaminen ei aiheuta lisämaksuvelvollisuutta, kuten virallisessa velkajärjestelyssä, koska velat on sovittu ja maksettu jos vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn päästään.

Vapaaehtoisesta velkajärjestelystä lisää seuraavista linkeistä:

Valtiokonttori: Vapaaehtoinen velkajärjestely

Turun Sanomat: Näin etenee vapaaehtoinen velkajärjestely

Asiakastieto.fi: Vapaaehtoisuus auttaa velkojen järjestelyssä   Samasta myös Takuu-Säätiö

STM: Velkojen hoitoon liittyviä toimenpiteitä

Takuu-Säätiö

Vantaa: Vapaaehtoisjärjestelyt   Takuu-Säätiön takaus järjestelyluottoon

©2019 DebtLex - suntuubi.com