Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Arvion tilaajan henkilötiedot

Nimi:


Osoite:


Puhelin:

Sähköposti:


Onko hakemus yhteinen

puolison kanssa
kanssavelallisen kanssa
takaajan kanssa
päävelallisen kanssa

Perhesuhteet

Yksinäinen
Avioliitossa
Avoliitossa
Rekisteröidyssä parisuhteessa
Yksinhuoltaja

Perheessä asuvien lukumäärä

Yhteisiä lapsia:

joista alaikäisiä:

Omia lapsia (ei yhteisiä):

joista alaikäisiä:

Puolison/kumppanin lapsia:

joista alaikäisiä:


Muut perheessä asuvat henkilöt ja heidän ikänsä ja peruste siihen, miksi asuvat perheessä:

Hakijan muualla asuvat lapset ja heidän ikänsä:


Hakijan asunto

Vuokra-asunto
Omistusasunto
Asumisoikeusasunto

Huoneistotyyppi:

Huoneistoala:


Jos vuokra-asunto, tiedot vuokrasuhteesta

Päävuokrasuhde
Alivuokrasuhde
Työsuhdeasunto
Osaomistusvuokra-asunto

Vuokranantajan nimi ja osoite:

Onko vuokranantaja hakijan perheenjäsen tai muu läheinen tai hakijan, hakijan perheenjäsenen tai muun läheisen omistama yritys:


Nykyinen ansio- tai muu toiminta

Palkansaaja/ammatti:


Kokoaikatyö
Osa-aikatyö

Työsuhteen alkamisajankohta:


Työnantaja ja työnantajan yhteystiedot:


Määräaikainen työsuhde

Määräaikaisen työn päättymisajankohta:


Onko työnantaja perheenjäsenen tai muun läheisen yritys:


Oletteko elinkeinonharjoittaja (yrittäjä)

Kyllä, osa-aikaisesti
Kyllä, päätoimisesti
En ole yrittäjä/elinkeinonharjoittaja

Opiskelu

En opiskele
Opiskelen päätoimisesti
Opiskelen osa-aikaisesti

Tutkinto/ammatti jota varten opiskelette, koulu tai oppilaitos:


Opiskelut alkaneet pvm:

Opiskelu päättyy pvm:


Työllistymismahdollisuudet opiskelun jälkeen ja todennäköinen nettotulo:

Onko opiskelu työvoimapoliittista aikuiskoulutusta:


Eläkeläinen

Eläkkeelle siirtymisen ajankohta:


Määräaikainen eläkepäätös
Toistaiseksi voimassa oleva eläkepäätös

Muu kuin jokin edellisistä (esim. työtön)

Lisäselvitys edelliseen (tarvittaessa):


MAKSUVARA
Tulot kuukaudessa
Ansiotulot päätoimesta

Hakija:

Puoliso:


Tulot elinkeinotoiminnasta

Hakija:

Puoliso:


Päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut sen kaltaiset korvaukset (ei luontoisetuja)

Hakija:

Puoliso:


Eläkkeet

Hakija:

Puoliso:


Työttömyyspäiväraha/kotihoidontuki/sairausvakuutuspäiväraha/äitiysraha yms.

Hakija:

Puoliso:


Asumistuki

Hakija:

Puoliso:


Pääoma- ja osinkotulot

Hakija:

Puoliso:


Muut tulot (ei lapsilisää eikä elatusapua tai -tukea)

Hakija:

Puoliso:


Verot

Hakija:

Puoliso:


Muut lakisääteiset maksut

Hakija:

Puoliso:


AY-jäsenmaksut

Hakija:

Puoliso:


Menot kuukaudessa
Välttämättömät elinkustannukset

Menojen yhteismäärä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Lasten elinkustannukset vähennettyinä lasten saamilla etuuksilla ja tuloilla (mm. lapsilisä ja/tai elatusapu tai -tuki)

Yhteensä:

Hakijan (lasten) osuus:

Puolison (lasten) osuus:


Asumiskustannukset
Vuokra/yhtiövastike

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Lämmityskulut

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Sähkö

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Koti- tai kiinteistövakuutus

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Muut asumismenot yhteensä

Mitkä asumismenot, selvitys:


Muut asumismenot yhteensä:

Hakijan osuus muista asumismenoista:

Puolison osuus muista asumismenoista:


Päivähoitomaksut

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Paikallisliikennemaksun ylittävät työmatkakustannukset

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Menot, joiden maksuun päivärahat tai km-korvaukset on tarkoitettu

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Muut työstä aiheutuvat kustannukset

Selvitys muiden kustannusten perusteesta:


Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Elatusapu (maksettavat)

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Lapsen tapaamisoikeuskustannukset

Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison osuus:


Muut menot eriteltyinä

Erittely muista menoista:


Yhteensä:

Hakijan osuus:

Puolison Osuus:


Lisäselvitykset ja muut hakijan maksukykyyn vaikuttavat seikat lyhyesti (hakijan saamat luontoisedut esim asunto- auto tai ravintoetu, perusteet muille työstä aiheutuville menoille, ja selvitys muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista)

Lisäselvitykset (lyhyesti):


Ulosmittaukset tällä hetkellä €/kk

Hakija:

Puoliso:


Tiedossa olevat muutokset

mm. päivähoitomaksujen tai elatusmaksujen päättymispäivämäärä:


VARALLISUUS
Omassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusvuokra-asunto

Omistusasunto
Asumisoikeusasunto
Osaomistusvuokra-asunto

Omistusosuus:

Arvio koko asunnon arvosta:

Huoneistotyyppi h+k/kk:

Huoneistoala:

Hankintavuosi tai rakentamistöiden aloittamisvuosi:

Asumisoikeusasunnon asumisoikeusmaksu:


Omistusasunto on

Kerrostalohuoneisto
Rivitalohuoneisto
Omakotitalo

Kauppahinta:


Omakotitalon (mahd. rivitalon) maapohja

Oma tontti/tila tai omistusosuus
Vuokratontti/maapohja

Pinta-ala:

Omakotitalo on hakijan rakennuttama:

Hakija on asunut asunnossa vuodesta:

Hakija asuu edelleen asunnossa:

Hakijan on tarkoitus säilyttää asuntonsa mahdollisessa velkajärjestelyssä:


Muut kiinteistöt

Lyhyt selvitys, omistusosuus ja arvio käyvästä arvosta:


Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset

Lyhyt selvitys, omistusosuus ja arvio käyvästä arvosta:


Osuus kuolinpesästä

Lyhyt selvitys, omistusosuus ja arvio käyvästä arvosta:


Osuudet yhtiöissä

Lyhyt selvitys, omistusosuus ja arvio käyvästä arvosta:


Auto

Tyyppi ja malli:

Vuosimalli ja hankintavuosi:

Omistusosuus:

Koko auton käypä hinta:

Onko hakijan käytössä toisen omistama auto:


Syy auton tarpeeseen:


Muu varallisuus

Käteisvarat jos yli 200 €:

Pankkitalletukset jos yli 1000 €:

Vappaehtoiset säästö- ja eläkevakuutukset, €-arvo tällä hetkellä:


Muu (merkittävä) varallisuus. mikä ja arvo:


Onko hakijan alaikäisillä lapsilla merkittävää omaisuutta

Ei
Kyllä

Mitä ja mistä saatua (lyhyesti):


Onko hakija aikaisemmin omistanut merkittävää varallisuutta

Ei
Kyllä

Mitä, minkä arvoista ja mihin omaisuudesta saadut varat käytetty (lyhyesti):


Onko hakija luopunut perinnöstä tai testamenttiin perustuvasta oikeudesta viimeisen 10 vuoden aikana

Ei
Kyllä

VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET
Yleiset edellytykset

Hakijan maksukyky on olennaisesti heikentynyt
Sairauden vuoksi
Työttömyyden vuoksi
Työkyvyttömyyden vuoksi
Muusta syy

Lyhyt selvitys muusta syystä:

Jos hakija työsuhde on päättynyt, syy siihen ja ajankohta lyhyesti:


Velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa hakijan maksukykyyn

Hakijan velkojen kokonaismäärä (ei erittelyä veloista) velkojen pääoma, korkojen/viivästyskorkojen määrä, kulujen määrä:


Onko hakija ollut aikaisemmin velkajärjestelyssä

Ei
Kyllä

Aikaisemman velkajärjestelyn ratkaisu, päättyminen tms. sekä käsitellyt käräjäoikeus:

Jos velkajärjestelylle olisi olemassa este, haluatteko vedota erityisiin syihin ja perusteet niille lyhyesti:


Tarkista antamasi tiedot ja paina LÄHETÄ


©2019 DebtLex - suntuubi.com